Condicions del servei

PROPIETAT:

La web www.osonateca.com és propietat de BitWorks (www.bitworks.cat – Xevi Vilardell Bascompte). L’explotació i gestió dels serveis derivats de la web va a càrrec de BitWorks.

 

ALTA AL SERVEI I TARIFES:

Els establiments que contractin Osonateca.com ho fan per un període d’un any i amb pagament per avançat. El cost del servei és de 100€ anuals (IVA inclòs), excepte promocions en cada moment (actualment hi ha una promoció vàlida de l’1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2022 a un preu de 75 € IVA inclòs). En el moment de la contractació, es cobraran 25€ IVA inclòs d’alta. El cobrament es farà per domiciliació bancària. La contractació dóna dret a disposar d’un espai propi dins de la web (fitxa del restaurant) que pot ser configurada / gestionada a través d’una àrea de gestió per part del propi establiment. Un cop efectuat el pagament, BitWorks donarà d’alta l’establiment i en farà la configuració inicial amb les dades aportades en aquest qüestionari. A partir d’aquest moment és l’establiment l’encarregat de la gestió de la seva fitxa.

 

AMPLIACIONS DEL SERVEI:

BitWorks es reserva la possibilitat d’ampliar i fer millores al servei. Aquestes podran ser gratuïtes o de pagament. Les gratuïtes es posaran a disposició de tots els establiments de forma immediata. Quant a les de pagament, s’informarà a tots els establiments i només hauran de pagar-ne el cost aquells que hi estiguin interessats.

 

PROMOCIÓ:

BitWorks es compromet a promocionar la web www.osonateca.com a través de diferents mitjans que consideri oportuns (Google AdWords, Facebook ADS, Instagram…). També es compromet a destinar part dels ingressos a promocions directes (com per exemple sortejos d’àpats) a través de concursos/promocions sense cap cost addicional per part dels establiments contractants.

 

BAIXA DEL SERVEI:

En qualsevol moment l’establiment es pot donar de baixa del servei comunicant-ho aquest a BitWorks amb 15 dies d’antelació, a través de correu electrònic (info@osonateca.com). En cas contrari es procedirà a la renovació automàtica.

 

PROPIETAT DELS CONTINGUTS:

Tots els continguts aportats pels establiments a la web www.osonateca.com poden ser utilitzats per Osonateca per fer promocions i publicitat. Si l’establiment es dóna de baixa del servei aquests continguts seran esborrats dels ordinadors de BitWorks.

Pre-sale Questions